แต่งตั้งข้าราชการระดับสูง

จากการประชุม ครม.ที่บุรีรัมย์มีรายการแต่งตั้งข้าราชการระดับสูงที่ต้องบันทึกไว้คือของกระทรวงการต่างประเทศมีทั้ง เอกอัครราชทูตและ อธิบดี คือ สุวัฒน์ แก้วสุข กงสุลใหญ่ สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองการาจี สาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน ดำรงตำแหน่ง เอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมัสกัต รัฐสุลต่านโอมาน ศศิวัฒน์ ว่องสินสวัสดิ์ อัครราชทูต คณะผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติ ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส ดำรงตำแหน่ง อธิบดีกรมยุโรป วิลาวรรณ มังคละธนะกุล รองอธิบดีกรม สนธิสัญญาและกฎหมาย ดำรงตำแหน่ง อธิบดีกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ

อีกรายการหนึ่งซึ่งเป็นข้าราชการล้วนๆทั้งในอดีตและปัจจุบันคือ ผู้ได้รับการคัดเลือกจากกระบวนการสรรหา กกต. หรือ กรรมการการเลือกตั้ง ทั้ง 7 ราย ในระหว่างรอ สนช.รับรองก่อนการแต่งตั้งมาดูกันเสียหน่อย 2 รายแรกมาจากศาลฎีกาเป็นคนเดิมที่เคยส่งมาในคราวแรกแต่กระบวนการเลือกตัวมีการเปลี่ยนแปลงให้รัดกุมลบล้างความข้องใจในคราวแรกได้ตัว ฉัตรไชย จันทร์พรายศรี ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกา อายุ 64 ปีเศษ ตำแหน่งสำคัญเคยเป็น ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนครนายก อธิบดีผู้พิพากษาภาค 1 ประธานศาลอุทธรณ์ภาค 1 อีกคนคือ ปกรณ์ มหรรณพ ผู้พิพากษาศาลฎีกา อายุ 63 ปีเศษ ตำแหน่งสำคัญเคยเป็น ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสุพรรณบุรี อธิบดีผู้พิพากษาภาค 4 รองประธานศาลอุทธรณ์

อีก 5 รายมาจากการคัดเลือกของคณะกรรมการสรรหา โดยมาจากผู้ว่าราชการจังหวัด 2 ราย อธิบดี 2 ราย และ อาจารย์มหาวิทยาลัย 1 ราย ในส่วนของ ผู้ว่าราชการจังหวัด นั้นคือ พีระศักดิ์ หินเมืองเก่า อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ปทุมธานี ระนอง ชุมพร และนครศรีธรรมราช โดยเคยเป็นอธิบดีกรมที่ดินอยู่ระยะหนึ่ง อายุ 61 ปีเศษ อดีตผู้ว่าฯอีกรายคือ ธวัชชัย เทอดเผ่าไทย อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ปราจีนบุรี เพชรบูรณ์ พัทลุง ระยอง และลำปาง

อีก 2 อธิบดี คือ สมชาย ชาญณรงค์กุล จากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรอายุ 60 ปี เกษียณปีนี้ เคยเป็นอธิบดีกรมวิชาการเกษตร อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ อีกราย อิทธิพร บุญประคอง จากกระทรวงการต่างประเทศ อายุ 62 ปี เคยเป็นอธิบดีกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐเคนยา ในคราวแรก และเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ และรายสุดท้าย สันทัด ศิริอนันต์ไพบูลย์ อาจารย์ประจำสาขาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จบการศึกษาปริญญาตรีจากคณะวิทยาศาสตร์ สาขาจุลชีววิทยา ปริญญาโท คณะวิทยาศาสตร์สาขาจุลชีววิทยา ปริญญาเอก มหาวิทยาลัย Kyushu University ญี่ปุ่น Doctor of Agriculture Agricultural Chemistry Applied Microbiology ที่ผ่านมามีผลงานด้านการวิจัยที่สำคัญเกี่ยวกับด้านการบำบัดน้ำเป็นจำนวนมาก ทั้งหมดนี้มีแนวโน้มว่าน่าจะผ่านความเห็นชอบรับรองจาก สนช.

หนังสือเล่มน้อยๆ ในชื่อ อะไรกันละหว่า ของ ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล บอกว่าเป็นเสี้ยวชีวิตที่ยังเป็นปริศนา จัดพิมพ์โดยศูนย์หนังสือจุฬา รวมเรื่องราวที่เป็นประสบการณ์ชวนขนลุก ส่วน ต่วยตูน เล่มใหม่ ดร.สุขุม นวลสกุล เขียนเล่าเรื่องในอดีต มหรสพหาเสียง เป็นการย้อนตำนานการเมืองไทยโดยมีที่มาจากการที่คณะกรรมาธิการของสภานิติบัญญัติเอาเรื่องนี้ไปเพิ่มเติมในร่าง พ.ร.บ.เลือกตั้ง ส.ส.เป็นการยัดไส้จนร้องจ๊ากกันทั้งบ้านทั้งเมืองจนต้องตัดออกไปในที่สุด

เล่มนี้มีคุณค่ามากมายคือหนังสือที่ว่าด้วย การงาน การลงทุน และการเกษียณอายุ ของ วีระ ธีรภัทร เป็นการรวบรวมเรื่องราวที่เคยเผยแพร่ในโซเชียลมีเดีย น่าชื่นชมที่นำมาจัดพิมพ์เป็นหนังสือที่จับต้องได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งตอนที่ว่าด้วยการเกษียณอายุ นั้นมีคุณค่าชนิดที่ ข้าราชการ วัยใกล้เกษียณหรือเกษียณแล้ว ต้องอ่าน

 

promotion

banking

download

ultrasurf

 

สนับสนุนโดย